O Katedře českého jazyka a literatury

Naše katedra je rozdělena na jazykovou a literární sekci. Vědecká a pedagogická činnost jazykové sekce je zaměřena na teorii a popis současného spisovného jazyka, především pak na vývojové tendence morfologického, lexikálního a slovotvorného systému češtiny, na otázky teorie, komparace a lexikografie v onymii, na klasifikaci a proměny stylu, dále na teorii a praxi vyučování českému jazyku a tvorbu učebnic češtiny pro všechny stupně škol. Členové sekce se věnují též práci s Českým národním korpusem. Významnou oblastí badatelských aktivit literární sekce je systematické sledování trendů a tendencí české literatury, a to jak v oblasti literatury pro mládež, tak také tvorby určené dospělým čtenářům. Současná literatura je sledována v žánrech poezie, prózy, dramatu i v oblasti literární vědy. Reflexe aktuální podoby literárního procesu se odráží jak v tvůrčí činnosti členů katedry, tak také ve vlastní výuce.

Bez popisku
Bez popisku

Již během studia absolvují studenti praxe a stáže ve spolupracujících vzdělávacích institucích. Pedagogické kompetence si mohou sami ověřit též díky bohaté nabídce zahraničních pracovních stáží, které katedra zprostředkovává. Pedagogové literárněvědné a jazykovědné sekce katedry spolupracují s řadou domácích i zahraničních akademických pracovišť. Studenty iniciují k zapojení se do badatelských aktivit prostřednictvím pravidelně pořádané studentské vědecké konference, spoluúčastí na projektu specifického výzkumu a především možností pokračovat ve studiu doktorského programu Jazyková a literární komunikace.

Z historie katedry

Pedagogická fakulta v 60. letech 20. stol.

 

Vznik bohemistických studií na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně je spjat se založením fakulty v roce 1946, kdy se začaly formovat prvotní semináře. V roce 1950 byla ustavena katedra českého jazyka a literatury. V průběhu let 1974–1996 docházelo střídavě k relativnímu osamostatňování jazykové a literární části katedry a k jejich opětovnému spojování. V roce 1990 byla vytvořena samostatná katedra bohemistiky a Ústav literatury pro mládež. Po období mezi roky 1996–2012, kdy paralelně vedle sebe existovaly samostatné katedry českého jazyka a české literatury, dochází od 1. října 2012 k jejich sloučení a vzniku nového pracoviště pod opětovným názvem katedra českého jazyka a literatury. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info