Chci studovat

Studujte obor, který má smysl

  • Láká vás vzdělávání a práce s dětmi?
  • Máte vlastní nápady a vize, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu?
  • Chcete co nejdřív začít propojovat teoretické poznatky s praxí?
  • Zajímá vás český jazyk a literatura a chcete si prohloubit jejich znalosti?
  • Baví vás práce s dětmi a mladými lidmi a chtěli byste učit na základní nebo střední škole?
  • Uvažovali jste o práci asistenta pedagoga nebo byste chtěli působit v kulturní instituci, v níž se vyžaduje odborné vzdělání v českém jazyce a literatuře?

 

Bakalářský studijní program 

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti, které si také vyzkoušíte. Postupně se u nás seznámíte se základními jazykovými a literárními disciplínami a naučíte se pracovat s textem. Po absolvování studia dokážete například provést jazykovou analýzu a korekturu textu, zvládnete také jeho literárněvědné hodnocení a interpretaci. Velký důraz klademe na praktický rozměr studia, a proto již v bakalářském studiu zařazujeme povinnou praxi na školách.

Bakalářský studijní program vás vhodně připraví i na studium našich navazujících magisterských programů a umožní vám stát se plnohodnotným a všestranně připraveným učitelem českého jazyka a literatury na všech úrovních škol. Budete ale také připraveni pokračovat v odborném studiu českého jazyka a literatury, ve studiu žurnalistiky nebo jiných oblastí. 

Čekají na vás přednášky a semináře významných českých a zahraničních vědců, českých spisovatelů nebo odborníků ze školské praxe, literární exkurze či exkurze do kulturních institucí. Studovat budete v moderně vybavených učebnách a v nové Ústřední knihovně Pedagogické fakulty MUNI.

Už během studia se můžete zapojit do aktuálních výzkumů katedry českého jazyka a literatury, účastnit se studentské vědecké konference nebo různých kulturních akcí. Vřele doporučujeme účast na autorských čteních.

Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí v podobě studijních pobytů na univerzitách nebo pracovních stáží (v rámci programu Erasmus +). Nabízíme vám možnost studovat a získávat potřebný rozhled na jedenácti partnerských vysokých školách v Evropě a získávat cenné zkušenosti na zahraničních pracovních stážích, např. v České škole bez hranic v Londýně, Paříži, Dublinu, Bruselu a v jiných organizacích.

Je studium programu pro vás?

Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste ochotni systematicky studovat teorii českého jazyka a literatury a zároveň se věnovat výukové praxi?
  • Věnujete se aktivně četbě literatury?
  • Myslíte si, že budete v praxi schopni efektivně a asertivně komunikovat s dětmi a jejich rodiči?

Praxe

Jako budoucí asistenti učitelů českého jazyka a literatury se již během studia seznámíte s konkrétními vyučovacími metodami a principy, získáte základní didaktické dovednosti, které si ověříte přímo ve školské praxi. 

Naši studenti procházejí tzv. reflektovanou pedagogickou praxí na základních nebo středních školách pod vedením učitelů českého jazyka a literatury. Praxe probíhají ve 3.–5. semestru studia. Spolupracujeme zejména s vybranými fakultními školami v Brně a blízkém okolí.  Během praxe se seznámíte s chodem školy, budete mít možnost sledovat výuku češtiny vedenou zkušeným učitelem, sami si ji vyzkoušíte a získáte také cennou zpětnou vazbu.

Systém praxí je nastaven tak, aby vás nejdříve v bakalářském studiu připravil na zvládnutí role asistenta pedagoga a následně na roli učitele českého jazyka a literatury v navazujícím magisterském studiu.

Absolvent

Jako absolventi našeho bakalářského programu získáte kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga. Dále můžete působit jako pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.), jako redaktor nebo jazykový korektor, ale také jako instruktor ve střediscích volného času, vychovatel v domovech mládeže či družinách.

Vedle této profesní dráhy se můžete vydat i cestou dalšího studia a pokračovat v navazujícím magisterském studiu a stát se tak plnohodnotnými učiteli.

Přijímací zkouška

Přijetí ke studiu podléhá společným podmínkám Pedagogické fakulty MU. 

Váháte? Máte otázku?

Napište nám!

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

 

konzultantka programu

 

e‑mail: program-23849@mail.muni.cz

„Charakter člověka se odhaluje při řeči.“

Menandros

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info