Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny probíhají po e-mailové domluvě osobně, nebo online v MS Teams.

ROZVRH VÝUKY V IS MU (AUTENTIZOVÁNO)

Marek Lollok
Základní informace

Marek Lollok působí na KČJL od r. 2014; vyučuje zde zejména kurzy stylistiky, fonetiky, jazykové kultury a komunikativních dovedností, komunikace s cizincem a kurz zaměřený na postavení žáka s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím systému. Spolupracuje též s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR, kde se zaměřuje na současné české drama a divadlo a současnou českou prózu a její reflexi. Publikoval monografii Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století (Masarykova univerzita 2019); v současnosti se vedle stylistických a literárních výzkumů podílí na přípravě lexikografického projektu s názvem Moderní česká divadelní hra (1896–1989). Ve svém „volném čase“ se věnuje rodině, k jeho zálibám – vedle literatury, divadla a jazyků – patří cestování a cyklistika.

Seznam publikací


Počet publikací: 25


Předchozí 1 2 3 Další

Kontaktní údaje

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info