Pracovní stáže

Chcete získat pracovní zkušenost na českých školách v zahraničí?

Přihlaste se na pracovní stáž!

Katedra českého jazyka a literatury nabízí možnost získat pracovní zkušenost na bezmála 20 evropských školách a institucích. 

STÁŽ V DÜSSELDORFU
Stáž na konzulátu v Düsseldorfu (+ Schola Bohemica)

 

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk ve Schola Bohemica, administrativní práce na konzulátě ČR v Duesseldorfu

Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022, není možná stáž na celý akademický rok, pouze na semestr

Úvazek: 38 hodin týdně

Náplň stáže:

 • výuka českého jazyka 1. stupně ZŠ dle RVP ČR
 • organizace kulturních akcí pro děti
 • administrativní zajištění výuky (evidence přihlášek, koordinace dokumentů souvisejících se zajištěním výuky, příprava diplomů)
 • správa knihovny
 • podpora při poskytování pomoci v nouzi občanům ČR
 • obecná administrativní práce (řešení telefonických dotazů (čj, nj), korespondence (nj), péče o návštěvy)
 • rešerše a tvorba zpráv k veletrhům a kulturním událostem v Severním Porýní-Vestfálsku na české a německé webové stránky konzulátu
 • zpracování podkladů a statistik pro potřeby vedoucích pracovníků konzulátu s důrazem na vzájemné ekonomické vztahy ČR a SRN
 • péče o databázi IS SINPRO- spolupráce při organizaci kulturních a ekonomických akcí (pokud Konzulát v době stáže

 

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

 Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti, pokročilá znalost práce na počítači
 • němčina na úrovni B2
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • preferujeme studenta učitelství 1. nebo 2. stupně oborů v kombinaci s českým nebo německým jazykem
STÁŽ VE VÍDNI
Stáž ve Veselé škole, Vídeň

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk (ideálně studenti se zaměřením výuky českého jazyka pro cizince) a administrativní práce

Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek:  36 hodin týdně

Náplň stáže:

 • práce s dětmi předškolního věku - dohled, společné hry, vymýšlení programu (Pouze pokud jsou v daném období naplněny kapacity školky.)
 • vyučování ve Veselé škole Vídeň - český jazyk a literatura, zeměpis, historie, ale i česká kultura a reálie obecně
 • spolupráce na přípravě školních programů
 • pomoc dětem s domácími úkoly z jejich zdejších škol - v němčině, angličtině
 • odpolední doučování a dovysvělení látky probírané v rakouské škole
 • logopedická cvičení s dětmi
 • organizace odpoledního programu ve škole, včetně výtvarných dílen či dozoru v družině
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění kulturního programu školy
 • pomoc a spolupráce při pořádání kulturních akcí
 • pomoc s organizačním zajištěním chodu instituce - vyřizování korespondence, komunikace s místními organizacemi, správa webových stránek, propagace

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • rodilý mluvčí češtiny, němčina na pokročilé úrovni (min. B2), angličtina na komunikativní úrovni (B1)
 • pedagogické, didaktické schopnosti
 • znalost práce na počítači
 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • spolehlivost, trpělivost a  vlastní iniciativa
 • škola preferuje studenta učitelství 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem, ideálně se zaměřením výuky českého jazyka pro cizince, kombinace českého jazyka s  výtvarnou či hudební výchovou výhodou, ale ne podmínkou

Stážistům nabízíme:

 • pedagogickou praxi v bilingvním prostředí
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • spolupráci na zajímavých projektech
 • vytvoření nových kontaktů
 • jídlo během pracovní doby
STÁŽ V PAŘÍŽI
Stáž v České škole bez hranic v Paříži

 

Zaměření: výuka předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a drobné administrativní práce

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 38 hodin týdně

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • francouzština na úrovni B1
 • pokročilá znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenta učitelství mateřských škol, učitelství 1. nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým nebo francouzským jazykem
STÁŽ V SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Stáž v české škole krajanského spolku AEFT SGL v Saint-Germain-en-Laye

 

Zaměření: výuka předškolních dětí, dětí 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, dále částečně na prvouku, zeměpis/dějepis, drobné administrativní práce

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 38 hodin týdně

Náplň stáže:

 • aktivní pomoc hlavnímu učiteli a příprava výuky
 • pomoc žákům při vyhotovování určitých úkolů, samostatná práce s menší skupinou dětí/žáků
 • dle potřeby příprava učebny a výukového materiálu
 • stážista vede hodiny výuky pod vedením hlavního učitele, který poskytne zpětné hodnocení k práci stážisty
 • účast na schůzích učitelů ohledně náplně výuky, výsledků a pokrocích žáků
 • aktivní účast na přípravě materiálů a programu mimoškolních akcí, např. čtenářský kroužek Celé Česko čte dětem, kreativní workshopy, akce spojené s českými tradicemi
 • úprava a aktualizace facebookové a internetové stránky
 • záznam probíraného učiva
 • účast na přípravě časově tematického plánu, práce v knihovně, obecné administrativní práce spojené s vedením školy a reklamou školy

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • francouzština na úrovni B1
 • základní znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenta učitelství mateřských škol, učitelství 1. nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem
STÁŽ V LONDÝNĚ
1) Stáž v České škole bez hranic v Londýně (ČSBHL)

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a drobné administrativní práce

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 38 hodin týdně

Náplň stáže:

 • Zapojení stážisty 38 hodin týdně (rozloženo nepravidelně v rámci týdně dle potřeb organizace) - výuka v ČSBHL probíhá výhradně ve středu, sobotu a neděli, proto se od stážistů očekává zapojení zejména v těchto dnech - mimo tyto dny může být stážista požádán o pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (mezinárodní workshopy, literární akce pro děti, prezentace školy v rámci slavení českých státních svátků, apod.),
 • aktivní příprava na výuku i samotná aktivní účast ve výuce (vždy za odborného vedení a dohledu učitele, ke kterému byl stážista přidělen), tento učitel zadává stážistovi témata ke zpracování v rámci přípravy na výuku, současně může stážistu požádat o plnění drobných administrativních úkonů, např. kopírování, jednoduchá administrace emailu, tvoření a aktualizace listu kontaktů apod.

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B2
 • pokročilá znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • preference studentů učitelství 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem (případně studenty s kombinacemi s výtvarnou výchovou či zeměpisem)

 

2) Česká škola Okénko

Zaměření: výuka dětí v předškolních třídách, na 1. a 2. stupni ZŠ podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT, pomoc s administrativou školy a při pořádání kulturních akcí pro českou komunitu

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022 

Úvazek: 38 hodin týdně 

Náplň stáže: 

 • Úvazek stážisty je rozložen nepravidelně v rámci týdne – škola a školka (každou sobotu), centrum pro rodiny s malými dětmi (každou středu), mimo tyto dny pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (workshopy, kulturní akce, výlety, knihovna, prezentace) a administrativní práce, 
 • aktivní příprava na výuku, spolupráce na výuce i samotná aktivní účast ve výuce, 
 • plnění drobných administrativních úkonů, např. spravování emailu, aktualizace listu kontaktů, vytváření propagačních materiálů (letáky, pozvánky), pomoc s propagací organizace na sociálních sítích aj., 
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění kulturně vzdělávacích akcí a projektů, 
 • spolupráce s partnery školy, informační servis pro českou komunitu,   
 • spolupráce s ostatními českými školami ve Velké Británii.

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky: 

  • komunikativnost a organizační schopnosti
  • angličtina na úrovni B1 
  • pokročilá znalost práce na počítači 
  • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce 
  • preference studentů učitelství 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem, studentů učitelství MŠ, studentů speciální pedagogiky, logopedie 
  • hudební, výtvarný nebo sportovní talent je vítán  

Stážistům nabízíme: 

 • praxi v bilingvním prostředí 
 • práci v přátelském rodinném týmu 
 • spolupráci na zajímavých mezinárodních projektech 
 • získání zkušenosti s řízením projektů v oblastech vzdělávání a kultury 
 • rozšíření kulturního přehledu a jazykových schopností 
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí 
 • vytvoření nových kontaktů 
 • možnost žít v multikulturním městě
 • pomoc s hledáním ubytování, zabydlení se v Londýně
STÁŽ V BIRMINGHAMU
Stáž v Birminghamu (Velká Británie)

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ nebo MŠ se zaměřením na český jazyk nebo speciální pedagogiku, výpomoc při pořádání kulturních akcí pro českou komunitu a drobné administrativní práce

Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 36 hodin týdně

Náplň stáže:

 • spolupráce na přípravě školních programů
 • spolupráce na výuce a výuka českého jazyka ve třídách
 • práce s online výukovými materiály
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění kulturního programu klubu
 • práce s veřejností, informační servis a rešerše
 • pomoc a spolupráce při pořádání kulturních akcí
 • pomoc a spolupráce v gesci knihovny sdružení

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B1
 • znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenta učitelství 1. stupně ZŠ nebo MŠ oborů v kombinaci s českým jazykem nebo studenta speciální pedagogiky

Stážistům nabízíme:

 • praxi v bilingvním prostředí
 • spolupráci na zajímavých mezinárodních projektech
 • získání zkušenosti s řízením projektů v oblastech vzdělávání a kultury
 • rozšíření kulturního přehledu a jazykových schopností
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • vytvoření nových kontaktů
STÁŽ V MANCHESTRU
Stáž v Czech School and Community Manchester

Zaměření: výuka dětí v předškolních třídách, na 1. a 2. stupni ZŠ podle vlastního vzdělávacího programu schváleného MŠMT, pomoc s administrativou školy a krajanského spolku, výpomoc na řadě doprovodných mimoškolních programů, vč. občasných víkendových pobytů v přírodě

Termín stáže: září – půlka února nebo konec února – začátek července, popř. na celý školní rok

Úvazek: 35 – 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • vyučování ve škole
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění mimoškolních akcí
 • pomoc s přípravou vzdělávacích  projektů
 • pomoc s organizací krajanského programu
 • vytváření propagačních materiálů (letáky, pozvánky)
 • spolupráce s propagací školy na sociálních sítích 

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B1
 • pokročilá znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenta učitelství 1. nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem nebo studenta učitelství MŠ, vhodný je i student logopedie
 • hudební, výtvarný nebo sportovní talent je vítán

Nabízíme:

 • kreativní práci v zaběhlém a přátelském týmu nadšenců pro věc
 • praxi v bilingvním prostředí
 • spolupráci na zajímavých projektech
 • zkušenost s řízením projektů v oblasti kultury
 • rozmanitý program doprovodných akcí, při kterém poznáte i rozsáhlé okolí Manchesteru
 • možnost žít v multikulturním a cenově dostupném městě, kde nic není daleko a které opakovaně patří mezi 10 nejlepších míst k životu ve Velké Británii
 • pomoc s hledáním ubytování
STÁŽ V BRISTOLU
1) Stáž v Czech & Slovak Community and School Bristol CIC a v Centru Stonožka 

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a MŠ se zaměřením na český jazyk, speciální pedagogiku, výpomoc při pořádání kulturních akcí pro českou komunitu a drobné administrativní práce 

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022 

Úvazek: 38 hodin týdně 

Náplň stáže: 

 • úvazek stážisty je rozložen nepravidelně v rámci týdne – škola a školka (každou sobotu), centrum pro rodiny s malými dětmi (každou středu), mimo tyto dny pomoc při organizování a zajištění mimoškolních aktivit (workshopy, kulturní akce, výlety, knihovna, prezentace) a administrativní práce 
 • aktivní příprava na výuku, spolupráce na výuce i samotná aktivní účast ve výuce 
 • plnění drobných administrativních úkonů, např. spravování emailu, aktualizace listu kontaktů, vytváření propagačních materiálů (letáky, pozvánky), pomoc se propagací organizace na sociálních sítích aj. 
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění kulturně vzdělávacích akcí a projektů 
 • spolupráce s partnery školy, informační servis pro českou komunitu   
 • spolupráce s ostatními českými školami ve Velké Británii 

 

 Požadavky: 

 • komunikativnost a organizační schopnosti 
 • angličtina na úrovni B1 
 • znalost práce na počítači 
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce 
 • preference studentů učitelství 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem, studentů speciální pedagogiky, logopedie 
 • hudební, výtvarný nebo sportovní talent je vítán  

 

Stážistům nabízíme: 

 • praxi v bilingvním prostředí 
 • práci v přátelském rodinném týmu 
 • spolupráci na zajímavých projektech 
 • získání zkušenosti s řízením projektů v oblastech vzdělávání a kultury 
 • rozšíření kulturního přehledu a jazykových schopností 
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí 
 • vytvoření nových kontaktů 
2) School of Modern Languages, University of Bristol, Bristol, Velká Británie

Informace o univerzitě:

Na Škole moderních jazyků na University of Bristol se vyučuje bohemistika jako obor pro bakalářské studenty jazyků a také jako volitelný jednoroční kurz. Český jazyk se učí na třech stupních – pro začátečníky (v prvním nebo druhém ročníku), mírně pokročilé (v druhém nebo čtvrtém ročníku) a pokročilé (ve čtvrtém ročníku). Na univerzitě studuje češtinu kolem 50 studentů. Každý student má 3 hodiny češtiny týdně.

Doba pobytu: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Náplň práce:

 • Příprava a podpora výuky českého jazyka na všech stupních od začátečníků po pokročilé, včetně plánování osnov, individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny a práci doma. Asistence a výuka v lekcích.
 • Příprava, organizace a účast na kulturních akcích pořádaných mimo výuku.
 • Administrativně-organizační činnost, jako vytváření databází student, výpomoc při archivování, kopírování, korespondenci.
 • Znalost programů na tvorbu interaktivních materiálů jako například XERTE, či Quizlet ideální.

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • zkušenost s výukou cizího jazyka, ideálně češtiny jako cizího jazyka
 • znalost práce na počítači, ideálně programů na tvorbu interaktivních materiálů jako například XERTE či Quizlet
 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B2
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • preference studentů učitelství 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem
STÁŽ V BERKSHIRE
Česká škola Berkshire

 

Zaměření: výuka dětí v předškolních třídách, na 1. a 2. stupni ZŠ podle vlastního vzdělávacího programu schváleného MŠMT, výuka českého jazyka jako cizího jazyka pro dospělé, provoz české knihovny pro děti, pomoc s administrativou školy, výpomoc na řadě doprovodných mimoškolních programů, vč. občasných víkendových pobytů v přírodě

Termín stáže: září – polovina července

Úvazek: 35 – 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • vyučování ve škole
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění mimoškolních akcí
 • pomoc s přípravou vzdělávacích  projektů
 • pomoc s organizací krajanského programu
 • vytváření propagačních materiálů (letáky, pozvánky)
 • spolupráce s propagací školy na sociálních sítích 

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B1
 • pokročilá znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenta učitelství 1. nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem nebo studenta učitelství MŠ, vhodný je i student logopedie
 • hudební, výtvarný nebo sportovní talent je vítán

Nabízíme:

 • kreativní práci v zaběhlém a přátelském týmu nadšenců pro věc
 • praxi v bilingvním prostředí
 • spolupráci na zajímavých projektech
 • zkušenost s řízením projektů v oblasti kultury
 • rozmanitý program doprovodných akcí, při kterém poznáte i rozsáhlé okolí Manchesteru
 • možnost žít v multikulturním a cenově dostupném městě, kde nic není daleko a které opakovaně patří mezi 10 nejlepších míst k životu ve Velké Británii
 • pomoc s hledáním ubytování
STÁŽ V DUBLINU
Stáž v České škole Dublin

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ, výhodou je logopedické zaměření, zájem o výtvarný a dramatický obor, výuka 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a dějepis, předškolní výuka

Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek:  39 hodin týdně

Náplň stáže:

 • vyučování v České škole Dublin (1. a 2.stupeň, předškolní výuka)
 • individuální výuka pro zájemce (logopedie)
 • individuální doučování se zaměřením na rozšíření a zdokonalení české slovní zásoby
 • tvorba výukových materiálů
 • hledání zajímavých výukových zdrojů pro bilingvní a vícelingvní děti
 • výpomoc v dramatickém kroužku - divadelní a výtvarná stránka
 • spolupráce na přípravě kulturních akcí školy
 • vlastní aktivity v rámci školy
 • pomoc při tvorbě školní knihovny
 • pomoc při propagaci školy
 • administrativní úkony související s chodem školy

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, kreativita, vlastní iniciativa, pozitivní přístup k práci a dětem, schopnost se adaptovat do cizího prostředí, schopnost improvizace, přátelskost, schopnost týmové práce
 • organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B1
 • znalost práce na počítači, na internetu
 • zaměření na logopedii
 • zájem o výtvarný či dramatický obor
 • vítaná je kombinace s dějepisem

Stážistům je nabízena:

 • praxe ve studovaném oboru
 • smysluplná práce pro českou komunitu žijící v irském Dublinu
 • spolupráce na kulturních projektech
 • organizační zkušenosti
 • rozšíření kulturního přehledu
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • vytvoření nových kontaktů
STÁŽ V SOLUNI
Stáž ve Spolku řecko-českého přátelství (Česká školička v Řecku)

Zaměření: výuka předškolních dětí a dětí 1. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a drobné administrativní práce

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • výuka v hodinách a případná asistence vyučujícím ve smíšených třídách
 • práce na uspořádání české knihovny, administrativní pomoc při vedení spolku (jak jazykové znalosti dovolí),
 • zpracování materiálů pro prezentační účely - webové stránky a údržba Facebooku, zpracování a návrhy letáků, propagačních materiálů
 • zpracování a příprava audionahrávek do hodin a dalších výukových materiálů
 • pomoc při organizování besídek, akcí, vystoupení dětí, a mnoho dalšího

Jedná se o kreativní práci v pěkném prostředí v centru Thessalonik (Soluně), hned u římské agory. Studenti budou mít každý den jasné instrukce, doporučení a vedení (v českém či anglickém jazyce).

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B1
 • pokročilá znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenty učitelství MŠ, 1. nebo 2. stupně ZŠ v kombinaci s českým jazykem, vhodný je i student logopedie
STÁŽ V ATHÉNÁCH
1) Stáž v Českém krajanském spolku v Athénách

 

Zaměření: výuka předškolních dětí a dětí 1. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, podpora čtení u předškolních dětí a dětí 1. stupně ZŠ a drobné administrativní práce

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • asistence vyučujícím při výuce ve smíšených třídách,
 • pomoc při přípravách na hodiny a se zpracováním audio a videonahrávek do hodin, popř. dalších kreativních výukových materiálů,
 • úzká spolupráce při organizování besídek, kulturních a sportovních akcí,
 • administrativní, provozní a propagační záležitosti krajanské knihovny a spolku jako takového,
 • návrhy a zpracování propagačních materiálů, letáků a pozvánek či pomoc s vedením a údržbou webových stránek a sociálních sítí.

Na studenty čeká prima usměvavý tým českých krajanů, kreativní, zábavná a smysluplná práce v krásné řecké metropoli. Jasné instrukce, návody a doporučení, stejně jako pravidelný seznam úkolů a zodpovědností jsou samozřejmostí.

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, nadšení a organizační schopnosti,
 • asertivita, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost samostatné i týmové práce,
 • angličtina na úrovni B1,
 • pokročilá znalost práce na počítači - Excel, Word, PowerPoint,
 • kladný vztah ke čtení a české literatuře výhodou,
 • preference studentů učitelství pro MŠ, 1. nebo 2. stupeň ZŠ, studentů učitelství v kombinaci s českým jazykem, vhodný je i student logopedie či speciální pedagogiky.

 

2) Stáž v České asociaci v Řecku

Zaměření: výuka předškolních dětí a dětí 1. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk, podpora čtení u předškolních dětí a dětí 1. stupně ZŠ a drobné administrativní práce

Termíny stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek: 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • asistence vyučujícím při výuce ve smíšených třídách,
 • pomoc při přípravách na hodiny a se zpracováním audio- a video-nahrávek do hodin, popř. dalších kreativních výukových materiálů
 • podíl na pilotní online výuce pro krajany ze vzdálenějších částí Athén
 • spolupráce při organizování besídek, kulturních a sportovních akcí
 • administrativní, provozní a propagační záležitosti krajanské knihovny a spolku jako takového
 • tvorba návrhů a zpracování propagačních materiálů, letáků a pozvánek či pomoc s vedením a údržbou webových stránek a sociálních sítí.

Na studenty čeká usměvavý tým českých krajanů, kreativní, zábavná a smysluplná práce v krásné řecké metropoli. Jasné instrukce, návody a doporučení, stejně jako pravidelný seznam úkolů a zodpovědností jsou samozřejmostí.

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, nadšení a organizační schopnosti
 • asertivita, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost samostatné i týmové práce
 • angličtina na úrovni B1
 • pokročilá znalost práce na počítači - Excel, Word, PowerPoint
 • kladný vztah ke čtení a české literatuře výhodou
 • spolek preferuje studenty učitelství MŠ, 1. nebo 2. stupně ZŠ, studentů v kombinaci s českým jazykem, vhodný je i student logopedie či speciální pedagogiky.
STÁŽ V ŘÍMĚ
Stáž v Krajanské organizaci Associace Praga (Česká škola Řím)

 

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ či 2. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a drobné administrativní práce

 Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022, není možná stáž na celý akademický rok, pouze na semestr

Úvazek: 36 hodin týdně

Náplň stáže:

 • vyučování v České škole Řím
 • spolupráce na přípravě školních programů
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění kulturního programu sdružení
 • spolupráce a jazykové korektury při vydávání krajanského občasníku
 • práce s veřejností, informační servis a rešerše
 • pomoc a spolupráce při pořádání kulturních akcí
 • pomoc a spolupráce v gesci knihovny sdružení
 • spolupráce s vatikánským rozhlasem (vysílání v ČJ)

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • angličtina na úrovni B1
 • základy italštiny výhodou (nikoliv podmínkou)
 • znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • preferujeme studenta učitelství 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem
 • schopnost vedení hudební výchovy (napište do životopisu, zda hrajete na nějaký hudební nástroj, případně účast ve sboru a podobně)
 • kladný vztah ke katolické církvi

Stážistům je nabízena:

 • praxe v bilingvním prostředí
 • spolupráce na zajímavých projektech
 • zkušenost s řízením projektů v oblastech kultury
 • práce v příjemném týmu v Papežské koleji Nepomucenum a v redakci Radia Vatikana
 • rozšíření kulturního přehledu
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • vytvoření nových kontaktů
STÁŽ V BRUSELU
Stáž v České škole bez hranic, Brusel

 

Zaměření:  Výuka předškolních dětí (ekvivalent české mateřské školy). Výuka žáků 1. stupně ZŠ (1.–5. ročník) se zaměřením na český jazyk, literaturu, české reálie. Český jazyk pro dospělé cizince. Večerní kurzy češtiny, úroveň A1 – B2. Nástavbové aktivity pro české děti žijící v Belgii

Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek:  32 až 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • asistence vyučujících ve skupinách předškolního vzdělávání
 • samostatná výuka ve skupinách předškolního vzdělávání
 • asistence/samostatná výuka ve třídách primárního vzdělávání se zaměřením na český jazyk, literaturu a české reálie
 • spolupráce při tvorbě výukových listů pro výuku českého jazyka a literatury podle vzdělávacího programu ČŠBH pro 1. až 5. třídu primárního vzdělávání
 • aktivní účast na dílnách českých reálií
 • aktivní účast na dílnách dramatické a folklorní výchovy
 • účast v kurzech Český jazyk pro dospělé cizince
 • administrativní podpora
 • aktivní účast na kulturních akcích, které ČŠBH Brusel organizuje pro české děti žijící v Belgii
 • spolupráce, jazykové korektury při vydávání časopisu pro děti žijící v zahraničí

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • loajálnost, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • angličtina nebo francouzština na jazykové úrovni B1
 • základy dalšího jazyka výhodou (nikoliv podmínkou)
 • znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint, tvorba pozvánek, prezentací)
 • škola preferuje studenty učitelství 1. stupně ZŠ nebo 2. stupně kombinace český jazyk/dějepis, dále studenty učitelství pro MŠ nebo zájemce z oblasti speciálního vzdělávání a  studenty jednooborového studia
 • schopnost vedení hudební výchovy výhodou (napište do životopisu, zda hrajete na nějaký hudební nástroj, případně účast ve sboru a podobně).

Stážistům je nabízena:

 • praxe v multilingvním prostředí
 • praxe při výuce češtiny pro cizince
 • spolupráce na zajímavých projektech pořádaných pro Čechy žijící v Belgii
 • zkušenosti s řízením projektů v oblastech vzdělávání a kultury
 • rozšíření kulturního přehledu
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • vytvoření nových kontaktů
 • přátelské prostředí.

 

STÁŽ V LISABONU
Stáž v České škole, Lisabon

 

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ se zaměřením na český jazyk a drobné administrativní práce

Termín stáže: září 2021 až leden 2022, leden 2022 až červen 2022

Úvazek:  40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • vyučování v České škole bez hranic
 • spolupráce na přípravě školních programů
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění kulturního programu sdružení
 • spolupráce a jazykové korektury příspěvků na krajanském blogu
 • práce s veřejností, informační servis a rešerše
 • pomoc a spolupráce při pořádání kulturních akcí
 • pomoc a spolupráce v gesci knihovny české školy a knihovny sdružení

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • preferujeme studenta učitelství 1. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem
 • schopnost vedení hudební výchovy výhodou, ale ne podmínkou (napište do životopisu, zda hrajete na nějaký hudební nástroj, případně účast ve sboru)

Stážistům je nabízena:

 • praxe v bilingvním prostředí
 • spolupráce na zajímavých projektech
 • zkušenost s řízením projektů v oblastech kultury
 • rozšíření kulturního přehledu
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • vytvoření nových kontaktů

 

STÁŽ V MADRIDU
Stáž v České škole, Madrid

Zaměření: výuka dětí 1. stupně ZŠ či 2. stupně ZŠ se zaměřením především na český jazyk (výuka dle schváleného ŠVP České školy Madrid), spolupráce na chodu organizace (knihovna, mimoškolní akce, projekty aj.)

Termín stáže:  září 2021 až leden, leden 2022 až červen 2022

Úvazek:  35 až 40 hodin týdně

Náplň stáže:

 • vyučování ve škole
 • výuka mimo školu dle individuální domluvy
 • spolupráce na přípravě a uskutečnění mimoškolních akcí
 • pomoc s přípravou vzdělávacích  projektů
 • pomoc s vedením a organizací knihovny sdružení
 • vytváření propagačních materiálů (letáky, pozvánky)
 • psaní rešerší k použití na web či na další prezentaci v médiích
 • spolupráce s propagací školy na sociálních sítích (facebook, twitter)

Stáž je ohodnocena 20 ECTS kredity.

 Požadavky:

 • komunikativnost, organizační schopnosti
 • španělština výhodou, ne podmínkou
 • znalost práce na počítači
 • spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
 • škola preferuje studenta učitelství 1. stupně nebo 2. stupně ZŠ oborů v kombinaci s českým jazykem

 Stážistům nabízíme:

 • praxi v bilingvním prostředí
 • spolupráci na zajímavých projektech
 • zkušenosti s řízením projektů v oblastech kultury
 • rozšíření kulturního přehledu
 • získání pracovní zkušenosti v zahraničí
 • vytvoření nových kontaktů

Máte-li jakékoliv dotazy k pracovním stážím, obraťte se na oborovou Erasmus koordinátorku Katedry českého jazyka a literatury. 

PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D.

telefon: 549 49 6335
e‑mail:
Obecné informace

Výměnný program Evropské unie Erasmus+ umožňuje studentům vysokých škol absolvovat oborovou stáž v evropských zemích v délce od 2 do 12 měsíců. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. 

Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 480 do 660 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí.

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+. 

Podmínky účasti

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
 • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v programové zemi v akreditovaném studijním programu, v jakémkoliv ročníku
 • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci v oboru, který stáž zaštiťuje, nemůže tedy studium v daném oboru na vysílající instituci před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

 

Absolventská stáž: 

 • praktickou stáž je možno nově absolvovat do 12 měsíců po ukončení studia (včetně délky stáže)
 • absolventem se student stává v den složení státnic, od tohoto dne se začíná počítat jeden rok, ve kterém musí být stáž zahájena i ukončena (je však třeba stále respektovat probíhající akademický rok, v němž je stáž administrativně vedena, nemůže přesahovat do dalšího akademického roku)
 • absolventské stáže mohou trvat 2–12 měsíců, odečítá se ale délka již realizovaného Erasmus pobytu (studijní i pracovní) ve studijním cyklu, ve kterém si student o absolventskou stáž žádá (pozor na dlouhé magisterské programy, více v Kvalifikačních podmínkách)
 • uchazeč musí úspěšně projít výběrovým řízením ještě PŘED ukončením studia, tj. před složením státní závěrečné zkoušky

 

Finanční podmínky

Na základě podpisu účastnické smlouvy student obdrží finanční podporu z prostředků programu Erasmus+. Finanční podpora je vypočítána na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc = 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Finanční podpora slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

 

DIFERENCIACE GRANTU PRO ERASMUS+ STÁŽE:

Délka praktické stáže je minimálně 2 měsíce. Pokud není dodrženo trvání praktické stáže v délce celých měsíců, je finanční podpora na poslední měsíc přidělována podle počtu dnů posledního měsíce.

Diferenciace grantu pro Erasmus+ stáže:

 • 660 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:
  • Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie
 • 600 EUR/měsíc – země s průměrnými životními náklady:
  • Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko
 • 480 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:
  • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko

Do některých zemí je možné získat další podporu ze stipendijního programu PdF MU (Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+).

Přihláška

Přihláška na studijní pobyty se podává elektronicky a lze tak učinit pouze ve vypsaných termínech. 

Přihláška

V současné době probíhá výběrové řízení na pracovní stáže. Chcete-li v příštím akademickém roce vycestovat na tento pracovní pobyt, ozvěte se oborové koordinátorce Dagmar Sochorové.

Úprava studijních povinností spojená s účastí na pracovní stáži

Dle směrnice děkana č. 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF při výjezdu do zahraničí je každému studentovi vyjíždějícímu na zahraniční studijní pobyt udělen individuální studijní plán (ISP). ISP je studentovi automaticky udělen poté, co před odjezdem splní povinnost zaevidovat studijní pobyt v Informačním systému MU (IS MU). Student, jemuž je udělen ISP, má před svým výjezdem do zahraničí právo se s vyučujícími zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů dohodnout na své neúčasti na částech výuky s jinak povinnou docházkou. 

Program Erasmus+ vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/kreditů ze zahraničního pobytu (viz čl. 9, odst. 1 směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity). Tento požadavek se netýká absolventských stáží.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info